ALPINE ATF Suffix A

ALPINE ATF Suffix A

ALPINE ATF Suffix A е висок клас синтетично трансмисионно масло ! 

Спецификации: General Motors Type A Suffix A
MB 236.2
Allison C-4
Volvo 97325

 Сертификат :

 

Виж сертификат :